El diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans defineix hipòstil-a de la següent manera: Que té el sostre sostingut amb columnes. Una sala hipòstila.
Llegir la publicació
Gent que vivia en barraques, treballadors que dedicaven al pagament del lloguer gran part del seu salari, desnonaments continuats per part del jutjat…
Llegir la publicació