El motí de les dones, una revolta oblidada de 1918
Llegir la publicació